วันพุธ, สิงหาคม 24, 2559

ฟังจากปากเอง... "ท้อได้แต่ ไม่ถอย" - ไผ่ ดาวดิน