วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 25, 2559

คลิป เสวนา "เมื่อโลกพลิกผัน : โปลานยีกับเสรีภาพในสังคมซับซ้อน"
https://www.youtube.com/watch?v=XXyq_Y61Hs8

เมื่อโลกพลิกผัน โปลานยีกับเสรีภาพในสังคมซับซ้อน 1/3

BookRepubliconTV

Published on Aug 17, 2016
Book Talk - เมื่อโลกพลิกผัน

เสวนา "เมื่อโลกพลิกผัน : โปลานยีกับเสรีภาพในสังคมซับซ้อน" พบกับ อ.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และ ผู้แปล คุณภัควดี วีระภาสพงษ์ ชวนคุยโดย อ.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
...

เมื่อโลกพลิกผัน โปลานยีกับเสรีภาพในสังคมซับซ้อน 2/3https://www.youtube.com/watch?v=viUzTFFmzN8

BookRepubliconTV

Published on Aug 17, 2016
.....

เมื่อโลกพลิกผัน โปลานยีกับเสรีภาพในสังคมซับซ้อน 3/3https://www.youtube.com/watch?v=IMzk2THnwf0

BookRepubliconTV

Published on Aug 17, 2016