วันจันทร์, สิงหาคม 29, 2559

หน้า ๔ ไทยอีนิวส์ วันนี้เสนอข่าวสังคมไซเบอร์เป็นกระสาย คั่นรายการ





หน้า ๔ ไทยอีนิวส์ วันนี้เสนอข่าวสังคมไซเบอร์เป็นกระสาย คั่นรายการกันนิด

เมื่อสี่คนดังฝ่ายไม่เอารัฐประหารไทย มี จรัล ดิษฐาอภิชัย แอนดรูว์ มาร์แชล สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และปิยบุตร แสงกนกกุล

ชวนกันไปขยับเขยื้อนริมแม่น้ำเซน กรุงปารีส เป็นการชิมลาง (ละมั้ง)

ก่อนจะมีการเสวนาเรื่อง ๑๐ ปี รัฐประหารไทย อีกสามอาทิตย์ข้างหน้า

และพอดีตรงกับวันเปลือยอกนานาชาติ The International ‘Go Topless Day’ เมื่อวาน (๒๘ สิงหาคม)

สำหรับผู้เสวนาจะมี สศจ. ปวิน ชัชวาลพันธ์พงศ์ ปิยบุตร แสงกนกกุล และเออเชนี่ เมริวโอ

อจ.ปิยบุตรแย้มพรายว่าในการเสวนากลางเดือนหน้า สศจ. กับปวิน จะใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนปิยบุตรกับเออเชนี่จะพูดฝรั่งเศส

สถานที่เสวนาเป็นสถาบันการศึกษาทางการเมืองระดับสูงของฝรั่งเศส คือ Science Po Paris หรือ Paris Institute of Political Studies

รายละเอียดมากกว่านี้รอสักสองอาทิตย์ วันนี้ชมภาพชิลชิลกันไปก่อน