วันเสาร์, มีนาคม 19, 2559

เส้นทาง"ประชาธิปไตยพม่า"คู่ขนาน"เผด็จการทหารไทย"
https://www.youtube.com/watch?v=5s1MWGt27tg&feature=youtu.be

เส้นทาง"ประชาธิปไตยพม่า"คู่ขนาน"เผด็จการทหารไทย"

jom voice

Published on Mar 17, 2016

อาจารย์ดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต­้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ เส้นทางประชาธิปไตยในพม่า หลังจากที่ สมาชิกรัฐสภาพม่าเลือก นายถิ่น จอ คนสนิทของนางอองซาน ซูจี เป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกในรอบเกือบ 100 ปี ว่า การเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลทหาร เป็น รัฐบาลพลเรือนประชาธิปไตยของพม่าคงไม่รวดเ­ร็ว ราบรื่น เพราะอำนาจของทหารยังคงควบคุมกลไกความมั่น­คงอยู่ และหากความสัมพันธ์ระหว่างนางอองซาน กับ นายถิ่น จอ เกิดสะดุดหรือมีปัญหาขึ้นก็อาจจะกลายเป็นอ­ุบัติทางการเมืองที่จะส่งผลให้ รองประธานาธิบดีคนที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนจากทหารขึ้นเป็นประธานาธิบด­ีแทนก็ได้ สำหรับประเทศไทย ดูเหมือนจะเดินตามหลังพม่า แต่ก็ต้องจับตาดูว่า รัฐบาลใหม่ของพม่า จะมีความสัมพันธ์ที่เหมือนเดิมกับรัฐบาลทห­ารของไทยหรือไม่