วันพฤหัสบดี, มีนาคม 24, 2559

กกต.สรุปงบประชามติ 2,991 ล.-ห้ามรณรงค์ (รด.ครูฝึกตบเท้าเดินแถวชี้แจง คือรณรงค์มั้ยเนี่ย)http://news.voicetv.co.th/thailand/342552.html

by Wanpen Taewutom
23 มีนาคม 2559


คณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปงบประชามติรัฐธรรมนูญ 2,991 ล้านบาท ห้ามเปิดเวทีอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ นอกเหนือไปจากที่ กกต.เป็นเจ้าภาพ พร้อมเพิ่มบทลงโทษกรณีปลุกระดม ขัดขวาง ประชามติผ่านสื่อ สูงสุดจำคุก 10 ปี

ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.แถลงความพร้อม ประชามติรัฐธรรมนูญ จะเริ่มดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ร่างได้ สัปดาห์หน้า และจัดออกเสียงลงคะแนนได้ต้นเดือนสิงหาคม 2559 ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 2,991 ล้านบาท ทั้งนี้ กกต.ไม่อนุญาต องค์กร หรือกลุ่มบุคคล เปิดเวทีอภิปราย แต่ กกต.จะจัดเวทีผ่านสื่อสาธารณะ 10 เวที เปิดให้ฝ่ายสนับสนุนและคัดค้าน ส่งตัวแทนเข้าร่วม

นอก จากนี้ ยังมีบทลงโทษการเผยแพร่ข้อความในลักษณะปลุกระดม ต่อต้าน ผ่านสื่อโซเชียลและสื่อทุกชนิด เป็นความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท โดยจะตั้งกรรมการขึ้นมา 1 ชุดเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดูแลในส่วนนี้

ขณะที่ สาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขอให้ กรธ.รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน แล้วนำมาประกอบการยกร่าง เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ระบุ การที่ประชาชนได้มีสิทธิ์ มีเสียง และมีส่วนร่วม จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร

...