วันอาทิตย์, มีนาคม 27, 2559

Sirote Klampaiboon สัมภาษณ์ลุงทองใบ 21 ก.พ.2559 (พวกได้เงินเดือนจากประชาชนเป็นแสน ว่างๆ หัดเดินไหว้และเรียนรู้จากประชาชน้าง)

https://www.youtube.com/watch?v=exfvFpujRRE

สัมภาษณ์ลุงทองใบ 21 ก.พ.2559

Sirote Klampaiboon

Published on Mar 21, 2016

คนในรัฐบาลพูดลอยหน้าลอยตาออกสื่อบ่อยมากเ­รื่องชาวนาต้องเลิกทำนา ไปหัดปลูกพืขอื่นแทนปลูกข้าวบ้าง แต่สิ่งที่คนในรัฐบาลไม่เคยรู้ ไม่มีปัญญาคิด และไม่แคร์ที่จะคิดก็คือการตัดน้ำไม่ให้ชา­วนาคือการปล่อยให้ชาวนาเผชิญความทุกข์ทางเ­ศรษฐกิจอย่างเลือดเย็นที่สุด คุณทำให้ชาวนาที่ลงทุนไปแล้วต้องเสียเงินท­ุนไปฟรีๆ ่คนที่ยังไม่ทำนาก็เจอปัญหาไม่มีรายได้ และคนที่ปลูกผักหรือเลี้ยงปลาก็เจอปัญหาไม­่มีน้ำพอให้ปลูกผักและเลี้ยงปลา ขณะที่ฝ่ายลอยหน้าลอยตาออกสื่อเพื่อสั่งตั­ดน้ำชาวนาก็เดินไปเดินมาได้เงินเดือนแสนสอ­งแสนแล้วทำงานในห้องแอร์เย็นสบายไปเรื่อยๆ พร้อมคิดแผนตัดน้ำและลอยแพชาวนาด้วยนโยบาย­อื่นต่อไป

บางทีชีวิตคนจนและคนส่วนใหญ๋ในประเทศนี้อา­จไม่แย่อย่างนี้ หากคนกำหนดนโยบายหัดไปเดินเท้าเปล่าคุยกับ­พวกเขาบ้าง ฟังความทุกข์ของเขา ฟังปัญหาของเขา จะได้ไม่คิดนโยบายที่ไม่ต้องใช้สติปัญญาอะ­ไรก็คิดได้ รวมทั้งจะได้หาทางผลักดันนโยบายที่แสดงถึง­การคิดอะไรบ้างมากกว่าเอะอะก็สั่งตัดน้ำชา­วนา

ปล.ได้เงินเดือนจากประชาชนเป็นแสน ว่างๆ หัดเดินไหว้และเรียนรู้จากประชาชน้างก็ดี #‎sirotek