วันจันทร์, มีนาคม 28, 2559

วาทะเด็ด... แย่งประชาธิปไตยไปย่ำยี แล้วยังมีหน้าบอกว่า จะทำประชาธิปไตยที่มั่นคง
.....
โพลร้อยละ 77.29 ส.ว.สรรหาไม่เป็น ปชต.


http://news.voicetv.co.th/thailand/344013.html

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนร้อยละ 77.29 เห็นว่า ส.ว.สรรหา ไม่เป็นประชาธิปไตย

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน คิดอย่างไรต่อร่างรัฐธรรมนูญ 3 ข้อที่ คสช.เสนอ พบความเห็นสนับสนุนและคัดค้านมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

เริ่มจากกรณี ส.ว.สรรหา ร้อยละ 74.91 เห็นว่า ข้อดี จะได้คนที่มาจากหลายสาขาอาชีพเข้ามาทำงาน ส่วนข้อเสีย ร้อยละ 77.29 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมและไม่เป็นประชาธิปไตย

สำหรับ ระบบเลือกตั้ง ส.ส.แบบจัดสรรปันส่วนผสม ด้วยการลงคะแนนในบัตรใบเดียว ร้อยละ 70.96 มองว่า ข้อดี ประหยัดงบประมาณ ส่วนข้อเสียร้อยละ 70.15 เป็นการจำกัดสิทธิประชาชน /ขณะที่ ข้อกำหนดให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีล่วงหน้า แต่ยกเว้นกรณีเกิดวิกฤต นายกรัฐมนตรีก็เป็นบุคคลจากนอกบัญชีได้นั้น ร้อยละ 81.33 เห็นว่า ข้อดี ประชาชนได้รู้รายชื่อนายกรัฐมนตรีล่วงหน้า ส่วนร้อยละ 83.42 มองว่า ข้อเสีย คือ คนที่ไม่เห็นด้วย ออกมาคัดค้าน สร้างความวุ่นวาย