วันอาทิตย์, มีนาคม 27, 2559

เจาะข่าวตื้น 171 : ความเหลื่อมล้ำเกิดจากไข่ลุงตู่ใหญ่กว่าปู่มีชัย ?​
https://www.youtube.com/watch?v=Dh7wJCW0mok

เจาะข่าวตื้น 171 : ความเหลื่อมล้ำเกิดจากไข่ลุงตู่ใหญ่กว่าปู่มีชัย ?​

เจาะข่าวตื้น Shallow News in Depth

Published on Mar 25, 2016

ขอต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวตื้น 171 ที่ยังไม่เสร็จกับรัฐธรรมนูญ ประเด็นดูถูกสติปัญญา เผชิญอากาศร้อน กับการพยายามปฏิรูปประเทศ งัดไข่กันไปมา กับทีมาของสว. จะเจ้มจ้นเพียงใด ติดตามกันได้กับเจาะข่าวตื้นเทปนี้นะฮ้าว์­ฟฟ