วันเสาร์, มีนาคม 26, 2559

Voice TV คุย ' สุรชาติ' - เจาะลึกวิกฤติ 59 ศึกหนัก - ทางลง คสช.http://news.voicetv.co.th/thailand/342606.html

by Nititorn Surabundith
23 มีนาคม 2559

ศาสตราจารย์สุรชาติ บำรุงสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคง ยืนยันว่า ปี 2559 ไทยจะเผชิญความท้าทายอย่างหนักจากการเปลี่ยนผ่านอำนาจรัฐบาลทหาร สู่พลเรือน คณะรักษาความแห่งชาติ ต้องพบแรงกดดันรุมเร้าทั้งใน และนอกอย่างหนัก โดยเฉพาะวิกฤตรัฐธรรมนูญ หลังพวกเขาเพิ่มข้อต่อรองสร้างกลไกควบคุมรัฐบาลอนาคตหลายประการ