วันเสาร์, มีนาคม 19, 2559

new)talk 7 มีนาคม 2559 : ฟังความคิดchuaของตัวแทนระบอบ...
https://www.youtube.com/watch?v=QDoIDS-dbhY&feature=youtu.be

new)talk 7 มีนาคม 2559

new talk newtv18

Published on Mar 7, 2016

new)talk จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 สัมภาษณ์ คุณปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา

ooo


เปิดโปงความคิดชั่วของตัวแทนระบอบ...

ในที่สุดตัวแทน(ตระกูลชั่ว) ที่ปกครอง(กดหัว)ประชาชนไทยมานานแสนนาน ออกมาออกโรงแล้วสามารถสรุปความคิดชั่วๆได้ดังนี้

๑. ตอนรัฐประหารไม่มีตัวเลือก เลยเป็น พล.อ.ประยุทธ์ (นาทีที่ ๕.๔๐)

๒. เปลี่ยนนายกฯอีกคนก็ได้ (นาทีที่ ๑๐.๑๔ )

๓. คนไทยยังไม่พร้อมสำหรับประชาธิปไตย (นาทีที่ ๑๗.๓๐ )

๔. รัฐบาลต้องเด็ดขาดมากกว่านี้อีก (นาทีที่ ๑๘.๒๐ )

๕. ยืดเวลาการกดหัวประชาชนต่อไป ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้ง(นาทีที่ ๑๙.๒๐)

๖. ข้างบน..(บอก)...เป็นยังไงบ้าง (นาทีที่ ๒๔.๑๕)

๗. ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการเลือกตั้ง (นาทีที่ ๒๕.๐๕)

๘. นักการเมืองทั้งหมด เห็นแก่ตัว(นาทีที่ ๒๖.๒๐)

๙. นักการเมือง(สามารถ)ถูกเอาไปขัง(ปรับทัศนคติ)ได้ทั้งชีวิต(นาทีที่ ๒๗.๓๐) โดยไม่ต้องสนใจอะไร

๑๐. นักการเมืองเห็นแก่เงิน และคอรัปชั่น (นาทีที่ ๒๘.๐๐)

๑๑. นักการเมืองวิสัยทัศน์แคบ (นาทีที่ ๒๙.๑๐)

เชิญฟังเองเต็มๆ ที่นี่ :

https://www.youtube.com/watch?v=QDoIDS-dbhY&feature=youtu.be

Credit มิตรสหายท่านหนึ่ง