วันอังคาร, มีนาคม 22, 2559

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์จี้ “บิ๊กตู่” ปรามผู้จาบจ้วง “สมเด็จช่วง-มส.”

ที่มา มติชนออนไลน์
21 มี.ค. 59

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม สมัชชาสังฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส สหรัฐอเมริกา ได้จัดประชุมเพื่อหารือถึงสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ของไทย และได้ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอให้ยุติการจาบจ้วงและคุกคามผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแลมหาเถรสมาคม (มส.) ใจความว่า ” ด้วยองค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกแถลงการณ์เพื่อยุติพระภิกษุบางรูป และกลุ่มคนที่ใช้วาจาจาบจ้วงและมีพฤติกรรมคุกคามผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ มส. ด้วยความไม่เคารพพระมหาเถระผู้เป็นจุดรวมใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใน และต่างประเทศ และ มส.ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ ทำให้เกิดคามเสื่อมเสียภาพพจน์ของสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รวมถึง องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา และองค์กรชาวพุทธในสหรัฐอเมริกามีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์พระพุทธศาสนาไทยในปัจจุบัน ดังนั้น สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จึงขอให้รัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สั่งการให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ยุติพฤติกรรมการจาบจ้วงและคุกคามด้วยวิธีใดๆ ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ มส.โดยเด็ดขาด”