วันอังคาร, มีนาคม 29, 2559

งง... รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ แล้วศาลรัฐธรรมนูญยังอยู่...อยู่ได้ไง... งง


สมรู้ร่วมคิด?