วันอังคาร, มีนาคม 29, 2559

29 มี.ค.- กรธ. ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้ ครม. เชิญดาวโหลดร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
http://www.tnamcot.com/content/435246

วันที่ 29 มี.ค. ช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.39 น. กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้กับ ครม. คาดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดต่างๆ ก่อนจะส่งมอบให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการกับทำประชามติต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ลิงค์สำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ

http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=429&filename=index