วันจันทร์, มีนาคม 21, 2559

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้แสดงทัศนะเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยใน­ช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ทางสถานีวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย

https://www.youtube.com/watch?v=TMe6HmvWQXA&feature=youtu.be

ทัศนะเรื่องสถานการณ์เมืองไทย โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์ [ฉบับเต็ม]

The 101 Percent Channel

Published on Mar 20, 2016

ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2517 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้แสดงทัศนะเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยใน­ช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ทางสถานีวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย

รับฟังทัศนะของป๋วยฉบับเต็ม ได้ที่นี่