วันพฤหัสบดี, มีนาคม 31, 2559

คลิปผู้ชนะรางวัล PetchaKucha รัฐธรรมนูญที่เด็กต้องการ.... ขวัญข้าว ตั้งประเสริฐ
https://www.youtube.com/watch?v=0erbUAiS5C0

PechaKucha รัฐธรรมนูญ: ขวัญข้าว ตั้งประเสริฐ

iLawclub thailand

Published on Mar 19, 2016

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุ 12 ปี ขอเสนอเรื่องรัฐธรรมนูญในแง่มุมของเด็กบ้า­ง ระหว่างที่ผู้ใหญ่ก็ยังเถียงกันเอาเป็นเอา­ตาย "รัฐธรรมนูญที่เด็กต้องการ" คือชื่อที่ตั้งมาเองในกิจกรรมนี้ ข้อเสนอหลากหลายถ้าได้ใช้จริงก็ดีกับเด็กแ­ละก็ดีกับผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกัน