วันพุธ, มีนาคม 30, 2559

คำประกาศของเยาวชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ

คำประกาศของเยาวชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ

เราคือเยาวชน เราเคยศรัทธาในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เราเคยเชื่อว่ารัฐธรรมนูญจะช่วยป้องกันความฝันไม่ให้ถูกทำลายและต่อเติมอนาคตที่เราอยากสร้าง เราเคยเชื่อเช่นนั้นมาตลอด

ใน ช่วงบ่ายวันนี้ (29 มีนาคม) คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่สายตาของสาธารณชน ก่อนที่จะได้มีการลงคะแนนเสียงประชามติในเดือนสิงหาคมนี้ เมื่อเราได้อ่านและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เราก็รู้ในทันทีว่า ร่างรัฐธรรมนูญฆ่าล้างทั้งอนาคตและสิทธิทางการศึกษาของเราจนไม่เหลือดี

แต่เดิมนั้น รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เราจึงได้เรียนฟรีจนถึงระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา ต่อมาในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 บัญญัติเพียงว่าให้เราได้เรียนฟรี 12 ปี เราจึงยังได้เรียนมัธยมปลายและอาชีวศึกษาฟรีอยู่ ทว่า ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ บัญญัติให้รัฐจัดการศึกษาฟรีถึงเพียงการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แต่เพียงเท่านั้น

เมื่อรัฐธรรมนูญไม่คุ้มครองให้เราได้เรียนมัธยมปลายและอาชีวะได้ฟรี การศึกษาที่เคยเป็นสวัสดิการก็กลับกลายเป็นภาระ เราต้องจ่ายเงินมากขึ้นกับการศึกษา ทั้งที่รัฐควรสนับสนุนในฐานะที่การศึกษาคืออนาคตของชาติ เพื่อนของเราอีกมากที่ไม่ได้มีโอกาสมากนักอาจต้องจบชีวิตการศึกษาไว้เพียงการศึกษาภาคบังคับเท่านั้น พวกเขาจะสามารถมีอาชีพที่เหมาะสมและอนาคตที่ดีได้ด้วยทักษะความรู้เพียงเท่านั้นหรือ และรัฐจะสามารถรับผิดชอบชีวิตพวกเขาได้หรือไม่

แม้ร่าง ฯ จะบัญญัติให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่ออุดหนุนผู้ขาดแคลนโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แต่การลดความเหลื่อมล้ำนั้นไม่อาจทำได้หากไม่มีการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง และแม้จะมีกองทุนนี้อยู่ ก็เชื่อว่าจะต้องมีเพื่อนเยาวชนเราอีกจำนวนมากที่จะต้องตกหล่นไปจากกองทุนนี้ หากร่างรัฐธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้ ไม่เพียงแต่การอนุญาตให้รัฐทอดทิ้งการศึกษาของนักเรียนและเพิ่มภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกด้วย

รัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ปกป้องประชาชน มิใช่ทำร้ายประชาชน ! เราเสียใจที่ไม่อาจจะเห็นรัฐธรรมนูญที่ต่อเติมความฝันของเยาวชนได้ในการร่างครั้งนี้ เราหวังว่าสุดท้าย การใช้รัฐธรรมนูญตัดทอนโอกาสของเยาวชนจะไม่เกิดขึ้นและ “ม.ปลายฟรี” จะกลับมาสู่มือเยาวชนตามเดิม

พริษฐ์ ชิวารักษ์
กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท และเครือข่าย ในฐานะเยาวชนกลุ่มหนึ่ง
29 มีนาคม 2559
#สิทธิเรียนฟรีที่หายไป #เอามปลายฟรีของเราคืนมา