วันจันทร์, มีนาคม 28, 2559

Andrew MacGregor Marshall แฉ เวปไซต์ ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกแฮ๊ก ข้อมูลถูกปล่อย ยังไม่ทราบเหตุผลของการแฮ๊ก

From FB


(Starting with the most current post.)

THAI IMMIGRATION DATA LEAK — Many thanks to the person who cracked the administrator password of the website, and the person who used this password to access the site and delete all of the data. The website is now offline.
.....

Thai immigration data shared online includes all southern provinces from Chumphon down to Yala and Narathiwat. Names, nationality, passport numbers, addresses and work details all published. http://www.adsum.in.th/index.php
.....

Another screenshot of Thai immigration data shared online, showing foreigners living in Phuket. Names, nationality, passport number, home address and work information all published. http://www.adsum.in.th/index.php
.....

IMPORTANT— If you are a foreigner living in southern Thailand — including Phuket and Samui — you need to take urgent steps to protect yourself. Thai immigration data has been shared online, with the names, nationality, passport number, full address and work details of foreigners living in southern provinces http://www.adsum.in.th/index.php