วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 01, 2560

จี้พรรคการเมืองชูนโยบาย"ปฎิรูปกองทัพ"ลบมายาคติ"ฮีโร่"ของชาติhttps://www.youtube.com/watch?v=YSTQmXGBgPA

จี้พรรคการเมืองชูนโยบาย"ปฎิรูปกองทัพ"ลบมายาคติ"ฮีโร่"ของชาติ

jom voice

Published on May 31, 2017

นายชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการด้านกฎหมายและการเมือง ให้สัมภาษณ์ Thais Voice (ตอนสุดท้าย) เกี่ยวกับคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในคำถามข้อ 3 และข้อ 4 เรื่อง การเลือกตั้ง ยุทธศาสตร์และการปฎิรูปเพื่ออนาคตประเทศว่า ประชาชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจต้องการให้เลือกตั้งเร็ว ๆ เพราะอยากให้บ้านเมืองเข้าสู่สภาพปกติ การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุนจะได้ชัดเจน สามารถวางแผนได้ ส่วนการปฎิรูปและการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง กองทัพอย่าสำคัญตัวเองผิด และเห็นด้วยที่พรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ควรชูประเด็น ปฎิรูปกองทัพ เพราะกองทัพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย ซึ่งหากมีพรรคการเมืองไดชูนโยบายนี้เชื่อว่าจะได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนอย่างมาก

...

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...

ตอบคำถามนายกฯ "เผด็จการ"สร้าง"ธรรมาภิบาล" ไม่ได้

Jom Voice

นายชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice ( ตอนที่ 1 ) เกี่ยวกับคำถาม ข้อ1 -และ ข้อ 2 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ถ้าไม่ได้จะทำอย่างไรว่า ปัจจัยสำคัญที่จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล คือต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่รัฐบาลเผด็จการที่มาจากการทำรัฐประหารไม่สามารถออกแบบให้เกิด รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลได้ การเมืองที่ทำรัฐประหารมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ถ้าสร้างรัฐบาลหรือสร้างสังคมให้มีธรรมาภิบาลได้จริง ประเทศไทยคง เป็นมหาอำนาจไปแล้ว ถึงเวลาแล้วที่กองทัพไทย จะต้องลบล้างมายาคติที่ว่า กองทัพคือพระเอกขี่ม้าข่าวเข้ามาแก้วิกฤติการเมืองได้ ( โปรดติดตาม คำตอบและคำอธิบาย จากอาจารย์ชำนาญจันทร์เรือง ในคำถามข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ ใน ตอนต่อไป...)