วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 15, 2560

กลัวน้องไดแต่งตัวโป๊




น้องได ไหมีปัญหาอะรี

...




แล้วทางการก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าน้องได กลัวน้องไดแต่งตัวโป๊

...




หนังฝังมุก

ooo



ooo

พัฒนาการของหัวหน้าคณะรัฐประหาร
...........
ล้างระบอบทักษิณ
ปฏิรูปประเทศ ปราบคอรัปชั่น
ปฏิรูปศาสนา ล้างบางธรรมกาย
จัดระเบียบรถตู้
ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม
ออกกำลังกายวันพุธ
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
ลำไย ไหทองคำ


Thanapol Eawsakul