วันพุธ, มิถุนายน 21, 2560

ยืนยัน บึ้ม รพ.พระมงกุฏฯ น้ำมือหนึ่งชาย “ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร” :บีบีไทยสรุปให้

วัฒนา สารภาพวางระเบิดเพราะเกลียดรัฐประหาร