วันอังคาร, มีนาคม 14, 2560

จับตาเวที UN กับ นักสิทธิมนุษยชน 'ประชาไท FB LIVE' "จากกรุงเทพถึงเจนีวา: ส่งเสียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง" 14 มีนาคม 2560 FabCafe Bangkok
https://www.facebook.com/Prachatai/videos/10154433751591699/

[LIVE] เวที ICCPR ที่เจนีวาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมง - วงคุยขององค์กรสิทธิมนุษยชนที่กำลังจับตาการตอบคำถามของตัวแทนรัฐบาลที่ไปช่วยกันตอบคำถามในเวทีระหว่างประเทศ 46 คน ตัวแทนองค์กรสิทธิฯ ชวนพูดคุยถึงกลไกนี้ และประเด็นต่างๆ ที่คณะกรรมการที่เจนีวาจะถามรัฐบาลทหารของไทย

งาน "จากกรุงเทพถึงเจนีวา: ส่งเสียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง"
14 มีนาคม 2560 FabCafe Bangkok
ถ่ายทอดสดและพูดคุยถึงการพิจารณาการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ooo

[LIVE] โลกคู่ขนานเจนีวา องค์กรสิทธิฯ จัดงานจับตาการตอบคำถามของรัฐบาลไทยในเวที ICCPR

งาน จากกรุงเทพถึงเจนีวา: ส่งเสียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่ FAB Cafe ถ่ายทอดสดและพูดคุยการพิจารณาการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) #ICCPR119THooo

โลกคู่ขนานเจนีวา องค์กรสิทธิจัดงานจับตาการตอบคำถามของรัฐบาลไทย...
[LIVE] โลกคู่ขนานเจนีวา องค์กรสิทธิฯ จัดงานจับตาการตอบคำถามของรัฐบาลไทยในเวที ICCPR
งาน จากกรุงเทพถึงเจนีวา: ส่งเสียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่ FAB Cafe ถ่ายทอดสดและพูดคุยการพิจารณาการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) #ICCPR119TH
ที่มา FB

ประชาไท Prachatai.com