วันจันทร์, มีนาคม 13, 2560

ใบตองแห้ง ON AIR 13-3-2017 เชื่อหรือไม่ รัฐบาลไทยใส่ใจสิทธิมนุษยชนมากกว่าอิตาลี
https://www.youtube.com/watch?v=CQur5z0DkKM

ใบตองแห้ง ON AIR 13-3-2017

SHTV

Published on Mar 13, 2017

เชื่อหรือไม่ รัฐบาลไทยใส่ใจสิทธิมนุษยชนมากกว่าอิตาลี
https://www.facebook.com/VoiceTVonline/