วันพฤหัสบดี, มีนาคม 02, 2560

ออกกฎหมายภาษีมรดก แต่เก็บไม่ได้สักบาท เพราะอะไร? #InHerView 2 มี.ค. 60ooo

FULL EP. ภาษีมรดกแค่กฎหมายเชิงสัญลักษณ์
https://www.youtube.com/watch?v=PWUndAmV77Y

BeerNoDrinK

Published on Mar 2, 2017

รายการ In Her View ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2560 Voice TV

- ออกกฎหมายมรดกมา 1 ปี แต่เก็บไม่ได้สักบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้ ไม่คาดหวังรายได้แค่สัญลักษณ์ลดเหลื่อมล้ำ
- ราคาที่ต้องจ่าย ประชาชนเข้าไม่ถึงยาหากรัฐใช้ มาตรา 44 แก้ปัญหาสิทธิบัตร
- จบทางเลือกของผู้บริโภคในเมืองที่ไม่มีขนส่งมวลชนเมื่อขนส่งเชียงใหม่ล่อซื้อ แกรบ อูเบอร์
ooo