วันอาทิตย์, มีนาคม 19, 2560

วาทะเด็ดวันนี้... ประเทศไทยกูยังเข้าไม่ได้ แล้วจะสะสมอาวุธไปทำ "หัวดอ" อะไร?!?เออ... จริงด้วย