วันศุกร์, มีนาคม 10, 2560

ธรรมะย่อมชนะอธรรมในที่สุด แต่อย่าเพิ่งวางใจเผด็จการทหาร 'ฟอร์ดเส้นทางสีแดง' เตือนศิษย์ธรรรมกาย