วันจันทร์, มีนาคม 13, 2560

อ้างปฏิรูปเพื่อทำลาย?... ‘ไพบูลย์’ชี้ บทจบอวสาน’ธัมมชโย’มาถึงแล้ว กระตุกสังคมเริ่ม’ปฏิรูปคณะสงฆ์’อย่างจริงจังhttp://www.matichon.co.th/news/492843สิ่งที่นายไพบูลย์เรียกว่า "ปฏิรูปพุทธศาสนา" โดยการ "ให้ภาครัฐต้องมีการแก้ไขปัญหาพระภิกษุจำนวนมากที่ประพฤติล่วงพระธรรมวินัย" นั้น ไม่ใช่ "การปฏิรูป" เลยครับ

การปฏิรูปศาสนาในโลกสมัยใหม่นั้นเขาหมายถึง "การแยกศาสนาจากรัฐ" (secularization) ครับ คือการแยกรัฐกับศาสนาให้เป็นอิสระจากกัน ให้องค์กรศาสนาเป็น "เอกชน" รัฐไม่มีหน้าที่ตัดสินถูก ผิดทางธรรมวินัยหรือความเชื่อใดๆทางศาสนา เป็นเรื่องที่องค์กรศาสนาที่เป็นเอกชนจะตัดสินกันเองว่าเรื่องใดถูก ผิดธรรมวินัยหรือหลักความเชื่อศาสนานั้นๆ ภายใต้การตรวจสอบของชุมชนทางศาสนานั้นๆเอง

ข้อเสนอของนายไพบูลย์เป็น "ข้อเสนอย้อนยุค" เพราะเป็นการเรียกร้องให้รัฐสมัยใหม่ทำหน้าที่ตัดสินถูกผิดทางธรรมวินัยเหมือน "รัฐโบราณ" ที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการปกครอง และผู้มีอำนาจรัฐต้องการควบคุมพระไม่ให้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐ ข้อเสนอย้อนยุคเช่นนี้จึงไม่ได้มีความหมายเป็นการปฏิรูปศาสนาแต่อย่างใด

การปฏิรูปศาสนาในโลกสมัยใหม่ ต้องแยกศาสนาจากรัฐ เพื่อไม่ให้รัฐใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมือง และเพื่อไม่ให้ชนชั้นนำทางศาสนาใช้อำนาจรัฐเพื่อสร้างอำนาจและผลประโยชน์ของศาสนจักร ทำให้รัฐเป็นกลางทางศาสนา มีหน้าที่รักษาเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนาเท่านั้น


สุรพศ ทวีศักดิ์

ooo