วันอังคาร, มีนาคม 07, 2560

ชวนร่วมงานสัมมนา "วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม?" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30

เชิญร่วมสัมมนา "วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม?"

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร

พระครูพิพิธสุตาธร (พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร )
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

ดำเนินรายการโดย เก่งกิจ กิติเรียงลาภ