วันเสาร์, มกราคม 07, 2560

ชมคลิป On the phone ศ.สุรชาติ บำรุงสุข ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ณ วันนี้ ไทยเลือก (ซบอก?) จีนhttps://www.facebook.com/VoiceTVonline/videos/10155953802914848/

On the phone ศ.สุรชาติ บำรุงสุข ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ณ วันนี้ ไทยเลือกข้างจีน

อ.สุรชาติ เริ่มนาทีที่ 36

การที่รัฐบาล คสช. ได้ดำเนินนโยบายต่างๆ เช่น การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เจรจากับจีน ล่าสุดการซื้อรถถังจีน และเรือดำน้ำ จีน จะมีผลกระทบอย่างไรในสายตาโลก พบกับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ศ.สุรชาติ บำรุงสุข ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ที่สรุปให้เห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วน

ที่มา http://shows.voicetv.co.th/wakeupnews/449247.html