วันเสาร์, มกราคม 07, 2560

ปู๊น ปู๊นนน... ถ้าไม่มัวแต่รอลูกรังหมดประเทศแล้วเริ่มสร้างตั้งแต่ตอนนั้น ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้แล้ว...

ถ้าไม่มัวแต่รอลูกรังหมดประเทศแล้วเริ่มสร้างตั้งแต่ตอนนั้น ตอนนี้เราจะ...

1. บางส่วนก็เสร็จให้บริการ หรือทั้งโครงการแค่อดทนอีกเพียงสองปี

2. GDP โตมากกว่า 5% ตั้งแต่เริ่มสร้างโครงการ

3. อสังหาฯ ทั้งที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นมาเก็ต ผุดขึ้นตามจังหวัดที่รถไฟฯ ผ่าน ซึ่งนอกจากจะดันให้ GDP โตแล้ว ในแง่ของการหมุนเวียนของเงิน (Multiplication effect) ก็จะมหาศาล คนไทยจะอยู่ดีกินดีมากขึ้นอีกนิด

4. หนี้สาธารณะลด เนื่องจากตอนนกู้ ไม่ได้กู้ที่เดียว แต่ GDP คาดว่าจะเพิ่ม (จากโมเดลของชัชชาติ) จะเพิ่มตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มก่อสร้าง ซึ่งถ้าขนาด GDP เพิ่ม มากกว่าขนาดเงินที่กู้ สัดส่วนหนี้สาธารณะจะลดลงได้

พวกที่บอกว่าเป็นหนี้ 50 ปี แสดงว่าไม่ได้ศึกษาห่าเหวอะไร พูดตามเขามาอย่างเดียว.....ปู๊น ปู๊นนน

ที่มา FB

Red USA