วันเสาร์, มกราคม 14, 2560

ยิ่งเลือกตั้งช้า ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ การลงทุนยิ่งแย่ - รายการ BIG DOSEที่มา
FB

ไขลานความคิด

https://www.facebook.com/Windingideas/videos/388977454791735/