วันเสาร์, สิงหาคม 06, 2559

"No Vote" ไม่รับผลคะแนน-ประชามติ ไม่ประทับตรารับรอง"เผด็จการ"
https://www.youtube.com/watch?v=cu8NHCPhtLg

"No Vote" ไม่รับผลคะแนน-ประชามติ ไม่ประทับตรารับรอง"เผด็จการ"

jom voice

Published on Aug 5, 2016

นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย หนึ่งในกลุ่ม รณรงค์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผลคะแนน ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ การ Vote No บอยคอตการออกเสียงประชามติ หลังจากเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์การสหประชาชาติว่า ที่มา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งวิธีการการทำประชามติ ล้วนแล้วเป็นการกระทำที่ไม่เห็นหัวประชาชนมาโดยตลอด กลุ่มตนซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อประมาณ 200 กว่าคนจึงขอใช้สิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะไม่ต้องการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในสังคมไทย แต่ก็เคารพสิทธิ์ของประชาชนทุกคนทั้งการรับ และไม่รับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีหลายเป้าหมายในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้