วันเสาร์, สิงหาคม 06, 2559

คำแถลงของพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสต่อการลงประชามติ 7 สิงหาคม - พรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสเรียกร้องให้ปล่อยตัวฝ่ายต่อต้านโครงการรัฐธรรมนูญ และเปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเป็นประชาธิปไตย
สัญลักษณ์พรรคสังคมนิยม (ฝรั่งเศส)

คำแถลงของพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสต่อการลงประชามติ7สิงหาคม พรรครัฐบาล

โมรีซ โบรด (Maurice Braud) เลขานุการพรรค รับผิดชอบเรื่องแผนกโลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบและความร่วมมือ

มารี – ลอร์ ฟาชส์ (Mari – Laure Fages) เลขานุการพรรครับผิดชอบเรื่องสิทธิมนุษยชนและเรื่องคุณธรรม

ประเทศไทย : พรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสเรียกร้องให้ปล่อยตัวฝ่ายต่อต้านโครงการรัฐธรรมนูญ และเปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเป็นประชาธิปไตย

7 สิงหาคม 2016ในขณะนี้ได้มีการเชิญชวนประชาชนชาวไทยไปลงคะแนนเสียงแสดงประชามติต่อรัฐธรรมนูญ การลงประชามติครั้งนี้จัดให้มีขึ้นโดยฝ่ายทหาร หลังจากได้ทำการรัฐประหารเมื่อเดือนมีนาคม 2014 ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวไทยได้ลงคะแนนเสียงตัดสินเลือกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกกำหนดให้สิทธิฝ่ายทหารที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นวุฒิสมาชิกและรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

พรรคสังคมนิยมขอประณามความตั้งใจของกลุ่มทหารซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าภายใน 2 ปีที่ผ่านมา พวกเขาปฏิเสธที่จะจัดให้มีการเปลี่ยนผ่านให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดยเร็ว หลังจากที่ได้มีการประกาศกฎอัยการศึก ขยายขอบข่ายการตีความกฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ห้ามการรณรงค์ “ปฏิเสธ” รัฐธรรมนูญในการลงคะแนนแสดงประชามติ การกระทำเช่นนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์อันแน่ชัดว่าจุดประสงค์ของ ค. ส. ช. คือยับยั้งมิให้ประเทศไทยกลับสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

พรรคสังคมนิยมเมื่อได้รับทราบเกี่ยวกับการจองจำของนักต่อต้านรัฐธรรมนูญ จำนวน 124 คน จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในประเทศไทย เลื่อนวันที่ลงคะแนนเสียงประชามติ และเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และโปร่งใสเกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้.

.....

ไทยอีนิวส์ขอขอบคุณผู้แปลมา ณ ที่นี้ด้วย

ooo

Maurice Braud, secrétaire national chargé du pôle Mondialisation, Régulation et Coopération

Thaïlande : le Parti socialiste appelle à la libération des opposants au projet de Constitution et à un vrai débat démocratique

Le 7 août 2016, les Thaïlandais sont appelés à participer à un référendum convoqué par la junte militaire, en place depuis le coup d’État de mai 2014, afin de voter pour une nouvelle Constitution. Celle-ci veut imposer, notamment, le droit de la junte à nommer au Sénat et au poste de Premier ministre des personnes non élues.

Le Parti socialiste dénonce les intentions de la junte militaire qui a démontré en deux ans qu’elle avait renié son engagement à une transition démocratique rapide. Après avoir institutionnalisé la loi martiale, élargi l’interprétation et l’application du crime de lèse-majesté, l’interdiction de faire campagne pour le « Non » au référendum avait confirmé définitivement le but véritable du Conseil national pour la paix et l’ordre : empêcher tout retour à une véritable démocratie.

Le Parti socialiste, informé de l’emprisonnement d’au moins 124 opposants à la Constitution, appelle à leur libération immédiate. Il demande au pouvoir thaïlandais de repousser la date du référendum et de mettre en place les conditions d’un débat libre et transparent sur le contenu de la Constitution.