วันพุธ, สิงหาคม 10, 2559

"องค์กรสิทธิสากล"ห่วงคสช.อ้างผลประชามติ ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้น - jom voice
https://www.youtube.com/watch?v=s8WShEpNknI

"องค์กรสิทธิสากล"ห่วงคสช.อ้างผลประชามติ ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้น

jom voice

Published on Aug 9, 2016

นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Watch Thailand) ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia หลังผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า องค์กรสิทธิมนุษยชนสากลเป็นห่วงว่า นับจากนี้ไปอำนาจเผด็จการทหาร จะถูกวางรากฐานในการเมืองไทย ทหาร กับ ส.ว.ก็จะกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดเหนืออำนาจประชาชน ซึ่งคงเป็นเหมือนเกาหลีเหนือและพม่าในอดีต ที่น่าเป็นกังวลอย่างมากคือ เสียงสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ จะถูกนำไปอ้างเพื่อการจำกัดสิทธิเสรีภาพ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นานาชาติเองก็ทราบดีว่า กระบวนการร่างประชามติที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นไปตามหลักกติกาสากล ไม่มีความชอบธรรม เพราะมีการจับกุม คุกคาม คนที่เห็นต่าง ซึ่งต่างชาติเรียกว่า ประชามติปิดปาก ดังนั้นผลคะแนนที่ออกมาก็ย่อมไม่มีความชอบธรรม