วันจันทร์, สิงหาคม 01, 2559

ช่วงนี้ทักษิณขยันโพสต์ FB จัง ล่าสุดเรื่อง "วิกฤตราคานำ้มันกับพลังงานทางเลือก" ราคาน้ำมันตกทั้งโลก ประเทศที่ค้าขายน้ำมันจะอยู่ยังไง?