วันเสาร์, สิงหาคม 06, 2559

วิธีการออกเสียงประชามติ
https://www.youtube.com/watch?v=kK-_HzWIGOM

.....

เหลืออีกเพียงแค่วันเดียว ก่อนจะถึงการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้เรามาประมวลวิธีการไปลงประชามติกัน

เริ่มต้นจากการที่ทุกๆ ครัวเรือนจะได้รับเอกสารแจ้งเจ้าบ้านถึงรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยในเอกสารนั้นจะมีรายละเอียดผู้มีสิทธิออกเสียงแต่ละคน ว่าอยู่ลำดับที่เท่าไร หน่วยออกเสียงที่เท่าไร และสถานที่ตั้งของหน่วยออกเสียงนั้นอยู่ที่ไหน ซึ่งโดยทั่วๆ ไป หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในทะเบียนบ้าน คนส่วนใหญ่ก็จะได้หน่วยออกเสียงที่เดิมกับที่เคยไปลงคะแนนเลือกตั้งนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หากคุณผู้ชุมยังไม่ได้รับเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละครัวเรือน ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ www.khonthai.com เพื่อเช็ครายชื่อและสถานที่ลงประชามติของตัวเองได้

นอกจากนี้ กกต.ยังทำแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยแอพลิเคชันนั้นชื่อว่า “ดาวเหนือ” คุณผู้ชุมสามารถไปดาวน์โหลดได้ฟรี แล้วเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา ก็แค่กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น แอปพลิเคชันนี้ก็จะแสดงรายละเอียดหน่วยออกเสียงของท่าน รวมแสดงแผนที่เพื่อนำทางให้ท่านไปยังหน่วยออกเสียงแต่ละหน่วยด้วย ถือว่ามีความสะดวกเป็นอย่างมาก

เมื่อท่านมาถึงหน่วยออกเสียงแล้ว ให้ตรวจรายชื่อ โดยนำบัตรประชาชน หรือบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว หรือแม้แต่บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปและเลขประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อให้กรรมการประจำหน่วยตรวจสอบแล้วจะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ แล้วให้บัตรออกเสียงประชามติแก่ท่าน

เมื่อได้บัตรออกเสียงมาแล้ว ก็เดินเข้าไปที่คูหาลงคะแนน โดยในบัตรออกเสียงประชามติ จะแบ่งออกเป็น 2 คำถามซึ่งส่วนบนจะเป็นคำถามแรก ถามว่าท่านจะให้ความเห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญให้ประกาศใช้หรือไม่หากเห็นชอบให้กากบาทช่องซ้าย หากไม่เห็นชอบให้กากบาทช่องขวา

ส่วนคำถามด้านล่าง สรุปคร่าวๆ ได้ใจความว่าท่านจะให้ความเห็นชอบ ให้วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ในช่วง 5 ปีแรกหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีอำนาจร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ เช่นเดิมว่าหากเห็นชอบ ให้กากบาทที่ช่องซ้าย แต่หากไม่เห็นชอบให้กากบาทที่ช่องขวามือ

อย่างไรก็ตามท่านต้องระวัง อย่าขีดเขียน หรือทำเครื่องหมายอื่นใดหรือฉีกบัตรออกเสียง ไม่เช่นนั้นแล้วจะถือว่าเป็นบัตรเสียทันที นอกจากนี้ ท่านต้องระวัง อย่าถ่ายรูปภายในหน่วยออกเสียงหรือถ่ายรูปบัตรออกเสียงเด็ดขาด ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

และเมื่อท่านกากบาทเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใน 2 ประเด็นเสร็จแล้วก็ให้นำบัตรออกเสียงมาหย่อนที่หีบบัตร ก็ถือเป็นการจบกระบวนการการลงประชามติ

แต่ท่านยังสามารถยืนสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติได้ตลอด แต่ห้ามเข้าไปในเขตหน่วยออกเสียง รวมทั้งเมื่อถึงเวลาปิดหีบและนับคะแนน ท่านสามารถสังเกตการณ์การนับคะแนนของกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติได้ รวมทั้งสามารถถ่ายรูปการนับคะแนนได้เช่นกัน และหากพบว่ามีข้อบกพร่อง หรือข้อสงสัยสามารถโต้แย้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีในทุกๆ ขั้นตอน โดย กกต.สมชัย ได้เชิญให้ทุกท่านแชร์ในโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็ก #ผลประชามติ เพื่อร่วมตรวจสอบการทำประชามติให้มีควมบริสุทธิ์โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะส่งข้อมูลมายังส่วนกลาง และ กกต.ส่วนกลางก็จะมีการประกาศผลความคืบหน้าการนับคะแนนแบบเรียลไทม์โดยเชื่อว่าจะทราบผลการลงประชามติแบบไม่เป็นทางการ ภายในเวลา 3 ทุ่ม

อย่าลืมว่าเหลือเวลาอีกเพียง 38 ชั่วโมงเท่านั้น ก่อนจะมีการเปิดหีบลงประชามติกำหนดอนาคตประเทศ ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ คุณผู้ชมอย่าลืมศึกษาร่างรัฐธรรมนูญและศึกษาวิธีการลงประชามติให้พร้อม เพื่อให้การลงประชามติครั้งนี้ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ


ที่มา 
http://news.voicetv.co.th/thailand/397080.html