วันเสาร์, สิงหาคม 06, 2559

ประชามติ 7 สิงหา: ทางออกปัญหาการเมืองไทยหรือช่องทางเพิ่มอำนาจทหาร

https://www.facebook.com/BBCThai/videos/1804502576437441/