วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 23, 2557

คลิป Thai Voice Media : ดร.ธงชัย วินิจจะกูล วิเคราะห์ปรากฎการณ์"ดึงฟ้าต่ำ"


http://www.youtube.com/watch?v=UnqAotM01Yw

ที่มา Thai Voice Media

Published on Oct 22, 2014
ดร.ธงชัย วินิจจะกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ University of Wisconsin Medison ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia.com เกี่ยวกับ ปรากฎการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ­ไทย ที่ มีการดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเคร­ื่องมือเพื่อต่อสู้ทางการเมือง โดยดร.ธงชัย วิเคราะห์ว่า ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา กลุ่มอำนาจต่าง ๆ พยายามที่จะโหนเจ้าเพื่อเข้าสู่อำนาจ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
...

"ธงชัย"ชี้บังคับใช้ 112 ทำให้ไทยเป็นรัฐไร้เหตุผล ทำลายตัวเอง สะท้อนประชาธิปไตยแบบคลั่งเจ้า


TUE, 10/21/2014 - 02:31 JOM
ที่มา Thai Voice Media

“ธงชัย วินิจจะกุล”ให้ความหมายประชาธิปไตยไทยคือ“ประชาธิปไตยแบบคลั่งเจ้า”ชี้การบังคับใช้ ม.112 เป็นการทำลายตัวเองและทำให้ไทยเป็น รัฐที่ไร้เหตุผล

ดร.ธงชัย วินิจจะกูล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia.com เกี่ยวกับ การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา ม.112 ในประเทศไทย และปัญหการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในขณะนี้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มีการพูดถึงและถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานแล้วมากกว่า 40 ปี มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่แต่ละยุคสมัย อย่างไรก็ตาม ประมาณ 40 ปี ที่ผ่านมา กระแสนิยมในสถาบันกษัตริย์ไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คนไทยสมัยก่อน ไม่ได้คลั่งเจ้ากันขนาดนี้คนไทยสมัยก่อน เคารพเจ้า เหมือนเคารพพระสงฆ์ ซึ่งพระสงฆ์ก็ย่อมมีพระดี พระไม่ดี เป็นธรรมดา ถ้าพระไม่ดี คนไทยก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยง ไม่เคารพศรัทธา หรืออดทนที่จะทำความเคารพ เพราะถือว่าเป็นการเคารพศาสนา เช่นเดียวกัน คนไทยเคารพเจ้า เคารพกษัตริย์ก็รู้จักแยกแยะ

ดร.ธงชัยกล่าวว่า ต้องยอมรับความจริงว่า คนไทยปัจจุบันไม่ได้รักเจ้าเท่ากันทุกพระองค์ และก็มีมีวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไปด้วย

“ 40 ปีที่ผ่านมา เกิดการรักเจ้าแบบครั่งเจ้ากันมากผิดปกติ มากกว่ายุคใดสมัยใด ซึ่งก็มีสาเหตุจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะการรักเจ้าโหนเจ้า เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ต้อการมีอำนาจเป็นใหญ่เหนือระบบรัฐสภา เพราะพวกนี้ ต้องการเป็นใหญ่โดยไม่ได้อาศัยอำนาจประชาชน แต่อาศัยการรัฐประหาร อาศัยเส้นสาย เครือข่าย อาศัยการแอบอิงว่า ตัวเองใกล้ชิดกับเจ้า เพื่อจะได้อภิสิทธิ์ เพื่อที่จะมีอำนาจ เพื่อแสงวหาประโยชน์ คนนี้มีเป็นจำนวนมากทีเดียว และเป็น เครือข่ายใหญ่โตขึ้นมาในขณะนี้ ดังนั้นคนพวกนี้ ก็พยายามที่จะสร้างความคิด ความเชื่อ หรือเรียกว่า ประเพณีประดิษฐ์ และวัฒนธรรมประดิษฐ ขึ้นเพื่อให้เกิดการยอมรับของคนในสังคม ซึ่งจะต้องยอมรับความจริงว่า หลายอย่างมันเวอร์” ดร.ธงชัยกล่าว

ดร.ธงชัยกล่าวว่า สถาบันกษัตริย์หรือเจ้าถ้าจะอยู่ได้ในโลกนี้ โดยให้คนหรือประชาชนเกิดความจงรักภักดี ไม่มีความจำเป็นต้องเว่อร์ก็ได้ จะเรียกได้ว่า ประชาธิปไตยในประเทศไทยตอนนี้ เรียกได้ว่าเป็น ประชาธิปไตยแบบโหนเจ้า Royalist Democracy หรือถ้าจะเรียกให้สุภาพหน่อยเรียกว่า เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบโหนเจ้า อวดอ้างว่ารูปแบบเป็นประชาธิปไตยแต่เอาเข้าจริง ๆเต็มไปด้วยคนที่โหนเจ้า เป็นการอ้างเจ้ามาหากินเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ คนพวกนี้ เขาต้องการ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ที่โหนเจ้าอิงเจ้า บวกกับ ที่สำคัญ ที่สุดคือมีการออกกฎหมายบังคับนั่นคือ กฎหมาย 112 บังคับห้ามวิจารณ์ บังคับห้ามที่จะพูดถึงเจ้าในทางที่ลบ รวมทั้งห้ามแม้กระทั่ง ที่จะพูดถึงกษัตริย์ในอดีต อย่างที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ และอีกหลายคน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผล และปัญญาอ่อนมาก ๆ