วันอังคาร, ตุลาคม 21, 2557

มาดู Spencer โพลล์ - เสียงสะท้อนของประชาชนต่อคณะรัฐประหาร

ที่มา เฟซบุ๊ค Doungchampa Spencer Isenberg

วันนี้ ขอนำผลของ Spencer’s Poll ชุดที่สอง มาประกาศให้ทราบกันอย่างเป็นทางการ หลังจากที่โพลล์ได้ปิดตัวลงไปแล้วเมื่อวานนี้ (วันที่ 19 ตุลาคม 2557)

* จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด 18,571 ท่าน

* เปิดการลงคะแนน เป็นเวลาทั้งหมด 10 วัน

เหตุผลของการสร้างโพลล์ชุดนี้ขึ้นมา เพราะมีความสงสัยเกี่ยวกับ โพลล์ที่ออกมาจากสวนดุสิตโพลล์เมื่อเดือนก่อนหน้าว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการทำงานของ คสช มากถึง 91 % เลยหรืออย่างไร?

แต่ว่า ตัวเลือกของแต่ละคำถามของโพลล์สวนดุสิตนั้น มีแต่ตัวเลือกในแง่บวก ดังนั้น เพื่อความสมดุลของคำถาม ดิฉันเลยเพิ่มตัวเลือกในแง่ลบเข้าไปด้วย เพราะไม่อย่างนั้น โพลล์จะอยู่ในรูปแบบของ “การอวย” (แง่บวก) เพียงอย่างเดียว

(ตัวอย่างการเปรียบเทียบ จะเห็นได้ในแต่ละรูปของ Status นี้)

***********************************************************************

ผลทื่ออกมา สร้างความแปลกใจให้พอสมควร ถ้าดิฉันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนนการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 โดยแต่ละบุคคลแล้ว ดิฉันคิดว่า โพลล์อาจจะถูกสุ่มในกลุ่มของฝ่ายเสรีนิยม มากกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้

แต่เพราะดิฉันได้สร้างคำถามว่า การเลือกตั้งเมื่อปี 2554 นั้น ท่านได้เลือกหรือไม่ได้เลือกพรรคการเมืองใดบ้าง ผลเฉลี่ยออกมา ก็เห็นว่า เลือกพรรคเพื่อไทยกันประมาณ 62% และถ้ารวมคะแนนต่างๆ ของฝ่ายประชาธิปัตย์ บวกกับ กลุ่มโนโหวด และกลุ่มบอยคอทท์ งดออกเสียงแล้ว ก็เป็นจำนวนประมาณ 30% เศษๆ

และเราเห็นตัวอย่างการกระจายว่า บุคคลที่ลงคะแนนนั้น อยู่ที่ไหนบ้าง มีวุฒิการศึกษาอะไร อาชีพอะไร อายุเท่าไร ฯลฯ

เนื่องจากโพลล์นี้เป็นโพลล์ออนไลน์ ดังนั้น ครึ่งหนึ่งของผู้ทำการออกเสียง จึงอยู่ในกรุงเทพมหานคร และผู้ถูกสำรวจ ก็ต้องมีความรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับการลงคะแนนออนไลน์ ใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็น

***********************************************************************

เมื่อสัก 2 ชั่วโมงที่แล้ว ดิฉันลองทำการวิเคราะห์ตัวอย่างนิดหน่อยด้วยการ Crosstab query เพื่อผสมข้อมูลจากโพลล์ชุดนี้ (หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูล) มีเรื่องแปลกๆ หลายอย่าง หลังจากทำการ filter (กรอง) จึงอยากแชร์ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกัน เป็นต้นว่า:

• สุ่มตัวอย่างเพศหญิง ที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้ง ปี 2554 กลุ่มอายุ 31-50 ปีนั้น (ระดับปริญญาตรี และ สูงกว่า) จากทั่วทุกภาค ประมาณ 61% เห็นว่า ประเทศชาติ เดินหน้าผิดทาง และ ไม่ได้มีความพีงพอใจกับการปฎิบัติงานโดย คสช เลย กลุ่มนี้ มีแนวคิดคล้ายคลึงกับฝ่ายเสรีนิยมมากที่สุด ซึ่งหมายความว่า กลุ่มนี้จะเป็นหัวหอกในอนาคต ที่ต้องการเห็นพรรคประชาธิปัตย์ทำการปฎิรูปภายในพรรค

• แต่เมื่อรวมบุคคลทั้งหมดที่อยู่ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์และโหวดโน และบอยคอทท์ การเลือกตั้งนั้น จำนวน 74.84% คิดว่าประเทศชาติเดินหน้าไปสู่ทิศทางดีขึ้น หรือ ไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์แต่อย่างใด

***********************************************************************

• และข้อมูลที่วิเคราะห์ เฉพาะบุคคลจากกลุ่มด้านบน (ภาคใต้ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร) นั้น ผลการวิเคราะห์ออกมาว่า:

• 80.18% มีความพึงพอใจ และ มีความพึงพอใจมากกับการบริหารงานของ คสช
• 72.24% กล่าวว่า คสช ยังคงทำหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมืองอย่างเรียบร้อยดี
• 52.3% กล่าวว่า คสช ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด ชัดเจน
• 38.95% กล่าวว่า คสช ยังถูกมองว่า เป็นการบริหารแบบรวบอำนาจ
• 55.62% กล่าวว่า ยังคงป็นกำลังใจ ให้ คสช บริหารบ้านเมืองต่อไป

เมื่อรวมดูตัวเลขเหล่านี้ และทำการเทียบผลกับ สวนดุสิตโพลล์ จำนวนเปอร์เซ็นต์นั้น มีความคล้ายกัน (ไม่เหมือนกันโดยตรง) แต่เหมือนกับว่า การสำรวจโพลล์โดยสวนดุสิตโพลล์นั้น มันเป็นไปได้หรือไม่ว่า ทางสำนักโพลล์เน้นหนักไปทาง การคัดเลือกตัวบุคคลที่มีพื้นฐานทางฝ่ายประชาธิปัตย์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร, ภาคตะวันออก และทางภาคใต้ มากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆ ในการสุ่มตัวอย่าง?

***********************************************************************

เรื่องนี้ ดิฉันไม่ทราบว่า เป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ เพราะการสุ่มสำรวจออนไลน์นั้น เราจะพึ่งข้อมูลที่คนลงคะแนนให้ทำการวิเคราะห์ แต่ถ้าความคิดเห็นของพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนี้ มีความคล้ายคลึงกันกับโพลล์ต่างๆ ที่ออกมาสำรวจความคิดเห็น นั่นก็หมายความว่า โพลล์เหล่านี้ ถูก “ตั้งธง” แล้วว่า ต้องการให้ผลการสอบถามไปอยู่ที่ “บุคคลประเภทใดบ้าง” และต้องการให้ “ผลของโพลล์” ออกมาในรูปแบบไหน อย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องดีเลย เพราะมีความ “เอนเอียง” อยู่ตั้งแต่ต้นแล้ว

ถ้าเป็นเช่นนั้น โพลล์ที่ออกและแถลงผลกันมา ก็ไม่ได้ใช้สุ่มตัวอย่างของฝั่งเสรีนิยม (Progressive) มากเท่าที่ควร และถ้าผู้บริหารยังคงใช้วิธีการแบบนี้ต่อไป โพลล์จะกลายเป็นโพลล์ที่เชื่อถือไม่ได้ เพราะไม่ได้ใช้การสุ่มตัวอย่าง (Random Selection) แต่ใช้การ “คัดเลือก” ไว้ล่วงหน้าแต่ก่อนแล้ว เพื่อหวังว่า โพลล์จะออกผลลัพธ์มาในรูปแบบทิศทางที่ตั้งไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อ Discredit ในประเด็นทางการเมืองกัน

***********************************************************************

ดิฉันจะมี โพลล์ออนไลน์ออกมาอีกชุดหนึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จะใช้ตัวสุ่มออนไลน์แบบเดิม ส่วนคำถามนั้น จะมีประมาณ 10 ข้อ โดย 7 ข้อนั้น จะเป็นคำถามแบบเดียวกัน เกี่ยวกับ ข้อมูลของท่าน และ ท่านทำการออกเสียงเลือกตั้งอย่างไรในการเลือกตั้งของปี พ.ศ. 2554

ขอความกรุณาเพื่อนๆ ช่วยแชร์ออกไปให้มากที่สุดด้วยค่ะ (โพลล์ออนไลน์นี้ หวังอย่างเดียวว่า จะแชร์กันได้อย่างมากที่สุด)

***********************************************************************

ประการสุดท้ายคือ มีผู้อ่านหลายท่านบอกว่า กลัวโพลล์ที่จัดขึ้นนี้จะมีไวรัส ซึ่งดิฉันขอรับรองว่า เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากโพลล์ใช้ระบบ software ของ SurveyMonkey ในการเก็บข้อมูลทุกอย่าง SurveyMonkey เป็นบริษัทโพลล์ออนไลน์ของ USA ที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศ มี Users ทั้่วโลกประมาณ 15 ล้านคน และที่สำคัญคือ บริษัทใหญ่ๆ เช่น Facebook, Virgin America,Salesforce.com, Samsung, and Kraft Foods, ต่างก็ใช้บริการ Survey จากที่นี่ด้วยค่ะ

ถ้ามีไวรัสเกิดขึ้น ดิฉันจะทำการแจ้งกับ FBI โดยทันที เพราะโพลล์นี้ อยู่ใน USA ซึ่งเกี่ยวข้องทุกอย่างในเรื่องการเก็บความลับเกี่ยวกับตัวท่านและข้อมูลต่างๆ ซึ่งใช้กฎหมายของ USA ทั้งหมดค่ะ

ก็ขอสรุปผลให้เห็นกันว่า โพลล์ชุดนี้มีข้อมูลออกมาอย่างไรบ้าง และการทำ Crosstab query จากคำถามและข้อมูลที่ได้รับนั้น มีคุณค่าเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นแท้จริงของประชาชนในอนาคตแน่นอนค่ะ

Doungchampa Spencer Isenberg
12. คำถามเกี่ยวกับตัวท่าน: ท่านเลือกพรรคการเมืองพรรคใด ในการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554(ย้ำว่า เป็นของปี2554 ไม่ใช่ ของปี 2557)?

Question about you: What political party did you elect on the July 3, 2011 election (repeat --> 2011 NOT 2014)?

* พรรคเพื่อไทย (Pua Thai Party)

* พรรคประชาธิปัตย์ (Democratic Party)

* พรรคภูมิใจไทย (Bhumjaithai Party)

* พรรคชาติไทยพัฒนา (Chartthaipattana Party)

* พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (Chart Pattana Puea Pandin Party)

* พรรคพลังชล (Phalang Chon Party)

* พรรครักประเทศไทย (Rak Thailand Party)

* พรรคการเมืองอื่นๆ (Other Political Parties)

* ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใดๆ (NO Vote - None of the Political Parties)

* ไม่ได้ไป / งด / บอยคอต / ไม่มีสิทธิ์ - ออกเสียงเลือกตั้ง (Did not go / Skip / Boycott / No right to vote - in the Election)


1. ตั้งแต่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ท่านมีความเห็นว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปสู่ทิศทางใด?

Since the junta launched the coup d'état on May 22, 2014, what direction do you think Thailand is heading?

* ทิศทางที่ดีขึ้น (The country is heading in the right direction.)

* ทิศทางที่แย่ลง (The country is heading in the wrong track.)

* ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ (There are no changes in any directions.)

* ไม่แน่ใจ ไม่ขอแสดงความคิดเห็น (Uncertain / Undecided)


ภาพขยาย:

http://s4.postimg.org/tjemhe0l9/Q02.png

2. ท่านมีความพึงพอใจ ต่อ คสช. ในการบริหารประเทศ เกือบครบ 5 เดือน ในระดับไหน?

How much satisfactions will you give with the performance of the National Council for Peace and Order (NCPO) during almost of its five months in power?

* ค่อนข้างพึงพอใจ (Quite Satisfied)

* พึงพอใจมาก (Very Satisfied)

* ไม่ค่อยพึงพอใจ (Not Quite Satisfied)

* ไม่พึงพอใจเลย (Unsatisfied)

* ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ (No Opinion)ภาพขยาย:

http://s28.postimg.org/69du12fil/Q03.png

3. จากที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ เกือบครบ 5 เดือน ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมอย่างไร?

What are your general opinions about the NCPO's administration after completion of almost five full months?

* ยังคงทำหน้าที่ดูแล บริหารบ้านเมืองให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ดี
It did well to supervise and create stability and discipline in society.

* มีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไข การทำงานจึงเป็นที่จับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์
There were many problems that needed to be solved and the administration was under heavy public scrutiny.

* มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีผลงานต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง
Public could see its determination to perform.

* ประเทศชาติมีความแตกแยกมากกว่าเดิมและไม่สามารถทำการปรองดองได้ คสช. ไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้องชอบธรรม
The nation is more divided and irreconcilable. NCPO does not have ability in governing the country in an effective and legitimately manner.

* ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ (No Opinion)
ภาพขยาย:

http://s29.postimg.org/r9em07ksn/Q04.png

4. “จุดเด่น” ของ คสช. ที่บริหารประเทศ เกือบครบ 5 เดือน
NCPO's main strength after almost five full months:

* การทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด ชัดเจน
Its decisiveness and effectiveness to solve problems

* แก้ปัญหาที่มีมานานอย่างจริงจัง เช่น จัดระเบียบชายหาด บุกรุกป่า การผลักดันกฎหมาย
Its ability to solve longstanding problems such as the handing of beach affairs and forest trespassers..

* ประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน
NCPO's adaptability to work as its got more experience.

* ออกหมายเรียกประชาชนเพื่อทำการปรับทัศนคติ และ การอนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาประเทศ
Issued warrants or subpoenas to the individuals for attitude adjustments and authorized the borrowings for developing the country

* ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ (No Opinion)


ภาพขยาย:

http://s27.postimg.org/ykazliahf/Q05.png

5. “ปัญหา/อุปสรรค” ในการดำเนินงานของ คสช.
Obstacles and challenges the NCPO faces:

* ยังคงถูกมองว่าเป็นการบริหารงานแบบรวบอำนาจ ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
Decentralization of administrative power was anti-democratic

* ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทำให้การแก้ปัญหาปากท้องยากขึ้น
Progress had been hindered by the economic downturn

* การทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า
In order to succeed, the NCPO needs cooperation from many sectors, which may delay progress.

* ปราศจากการตรวจสอบด้วยความโปร่งใส, เลือกปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมาย,ใช้อำนาจในทางที่ผิด และการปฎิบัติสองมาตรฐาน
Lack of transparency, selective enforcement, abuse of power and double-standard practices.

* ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ (No Opinion)


ภาพขยาย:

http://s27.postimg.org/khy8y0jv7/Q06.png

6. สิ่งที่อยากฝากบอก คสช. เกี่ยวกับการบริหารประเทศ
Messages to the NCPO on governing the nation:

* เป็นกำลังใจและอยากให้ คสช.บริหารบ้านเมืองต่อไป
Offer blessings and support and want the administration to continue

* การแก้ปัญหาต่างๆควรคำนึงถึงผลดี-ผลเสียที่คนแต่ละกลุ่มจะได้รับ
In solving problems, it should consider positive and negative impacts on different social groups

* ขอให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย
Want to see a corruption-free administration that works with honesty and fairness.

* ยกเลิกกฎอัยการศึก และดำเนินการจัดการการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
Lift the martial law and expedite the general election.

* ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ (No Opinion)คำถามที่ถามในการสำรวจโพลล์ ทั้งหมด 12 คำถาม
ภาพขยายอยู่ที่นี่ค่ะ
http://s30.postimg.org/tj4do1mip/10_16_2014_10_16_10_AM.png