วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 23, 2557

คลิปคืนความจริง : ขอคืนอำนาจให้ข้าราชการ

https://www.youtube.com/watch?v=QIWUQLbi4yg&feature=youtu.be

ที่มา เฟสบุ๊คคคืนความจริง

ชมรมแพทย์ชนบท ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างโดดเด่น ร่วมกับคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เพื่อสร้างเพื่อสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การรัฐประหาร

เมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นจริง ทางกลุ่มแพทย์ชนบทและเครือข่ายได้เข้าไปมีส่วนในสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวนมาก จนดูประหนึ่งว่า ชมรมแพทย์ชนบท นั้นเชื่อมั่นว่าการรัฐประหาร เป็นหนทางเดียวในการปฏิรูปประเทศไทย

คืนความจริง ได้สนทนากับ นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ แพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เพื่อไขปริศนาดังกล่าว
https://youtu.be/QIWUQLbi4yg
..........

นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต ทำกิจกรรมนักศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ และได้ติดตามและร่วมเคลื่อนไหวทางการเมือง มาตลอดร่วม 3 ทศวรรษ บทสนทนาชิ้นนี้นอกจากการวิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในมุมมอง แพทย์ชนบท คนหนึ่ง แล้วในฐานะข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข นพ.กิติภูมิ ยังได้ให้ความเห็นต่อการที่ ระบบข้าราชการกลับมามีบทบาทสูงขึ้นอีกครั้งและเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

นอกจากนี้ นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิตยังได้ให้มุมมองต่อมายาคติโดยทั่วไปว่า นักการเมืองโกงกินและนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะไม่มีทางมาจากรัฐบาลที่มีนักการเมืองฉ้อฉลได้ ว่าจริงหรือไม่