วันศุกร์, ตุลาคม 17, 2557

ดาอยากด่า ตอน (แนวคิดโลกตะลึง) ชู "กฎอัยการศึก" เป็นนางกวักท่องเที่ยว