วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 23, 2557

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ตะหานไทย

https://www.youtube.com/watch?v=Huf_9DjWGpg&feature=youtu.be

Published on Oct 22, 2014
ภาพเก่าเล่าเรื่อง(ฟ้องด้วยภาพ)
https://www.facebook.com/thailands.fr...