วันพุธ, ตุลาคม 29, 2557

เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ


http://www.youtube.com/watch?v=NPvQt1XoDm8

Published on Oct 23, 2014
คำเตือน!!
ความเกรียนในคลิปนี้จัดทำมาเพื่อความบันเท­ิงเท่านั้น
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกรียนไทยApexoปฏิบัติตา­มค่านิยม 12 ประการ

Facebook : http://www.facebook.com/TheApexo
Twitter : https://twitter.com/ApexoChannel