วันเสาร์, ตุลาคม 25, 2557

อยากเข้าใจรากเหง้า ชนชั้นนำประเทศ! ฟังสุจิตต์ วงษ์เทศ "อุษาคเนย์กับมหาภารตะและรามายณ" ตอนที่ 2
คลิปเต็ม
บรรยายสาธารณะ "อุษาคเนย์ กับมหาภารตะและรามายณะ"

https://www.youtube.com/watch?v=grqPQa22nsM&feature=youtu.be

Streamed live on Oct 17, 2014
บรรยายสาธารณะ หัวข้อ "อุษาคเนย์ กับมหาภารตะและรามายณะ"
วิทยากรร : อ.วีระ ธีรภัทร | คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ | อ.สมฤทธิ์ ลือชัย | อ.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล และ คุณอดิศักดิ์ ศรีสม (ดำเนินรายการ)
ศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้อง 107 (ริมน้ำ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย วิชา SE210 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาส­ตร์