วันศุกร์, ตุลาคม 31, 2557

Spencer's Poll ชุดที่ 3 - (Spencer's Poll - Opus III)

Spencer's Poll ชุดที่ 3 (Halloween's Version) ออกมาแล้ว ขอเชิญชวน ให้ช่วยแชร์ Status นี้หน่อยนะคะ

ขอความกรุณาให้ท่านผู้อ่าน ช่วยกระจายโพลล์นี้ออกไปให้ด้วย โพลล์จะเปิดออนไลน์อยู่ทั้งหมด 10 วันและจะปิดตัวในคืนวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน จะมีการสรุปผลหลังจากนั้น 2 วันว่า ประชาชนออนไลน์คิดอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้

โพลล์ชุดนี้ จะวัดถึงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับองค์กรอิสระ รวมทั้งความคิดเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบรรยาการทางการเมือง

โพลล์มีทั้งหมด 14-15 คำถาม ขึ้นอยู่กับว่าท่านตอบอย่างไร 8 ข้อสุดท้ายจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งเหมือนกันกับโพลล์ชุดที่ 2 แต่ดิฉันเพิ่มคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเข้าไปประยุกต์ด้วย เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วนในภายหลัง


โพลล์นี้ ใช้บริการของ SurveyMonkey และขอรับรองได้ว่า ข่าวลือเรื่องไวรัสมากับโพลล์นั้น เป็นเรื่องแต่งทั้งสิ้น ถ้าท่านเห็นว่ามีใครอ้างเรื่องนี้ขึ้นมา กรุณาส่งลิ้งค์ให้กับดิฉันด้วย และจะแจ้งให้ทาง FBI ดูถึงลิ้งค์เหล่านั้นว่า เป็นลิ้งค์ปลอมหรือเปล่าด้วย 

ขอบคุณทุกๆ ท่านสำหรับเวลา

---------------------------------

ลิ่้งค์ของโพลล์อยู่ที่นี่ค่ะ:

https://www.surveymonkey.com/s/Spencers_Poll03
 
---------------------------------

Please help disseminating this poll, Spencer's poll - Opus III (Halloween's Version) by publicly sharing on any web sites you know.

This poll will be opened on-line for 10 days and will be closed on Sunday, November 9, 2014. I will provide the results within two days after the poll has been closed. We will see of what on-line people have been thinking about these specific issues.

This poll will measure and collect your opinion on the independent constitutional organizations in the political climate changes.

The poll contains 14-15 questions, depending on how you answer them. The last eight (8) questions will be about you, which are the same like Spencer's Poll, Opus II. The only different is that --> I added one question on the latest election, for thorough and genuine analysis, which will be examined on the later date.

I use SurveyMonkey.com for this service and can guarantee about the virus-free. There were some rumors that the poll contained some computer viruses and were embedded within the poll. I would like to inform you that these are untrue and if you find that someone initiates this rumor, please provide me with the link. I will submit my request to the FBI to investigate whether these links are genuine or not.

Thank you again for your time.

The link is here:


 


https://www.surveymonkey.com/s/Spencers_Poll03