วันพุธ, ตุลาคม 29, 2557

คลิป Thai Voice Media สัมภาษณ์ อาจารย์ยุกติ มุกดาวิจิต : เสรีภาพวิชาการถูกทำลาย-ไทย-ไร้ปัญญาที่มา Thai Voice Media

MON, 10/27/2014
อาจารย์ยุกติ มุกดาวิจิตร Professor assistant University of Wisconsin-Medison ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia.com ถึงความไร้เสรีภาพทางวิชาการ ของ นักวิชาการในมหาวิทยาลัยไทย เนื่องจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก ของ รัฐบาล คสช. ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่สามารถใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ขณะเดียวกัน นักวิชาการ หรือ อาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ก็ขาดความกล้าหาญทางวิชาการด้วย