วันพุธ, ตุลาคม 22, 2557

ลองทายซิ...ถ้าใช้เวลา"ปฎิรูป" 1 ปี ต้องใช้เงินในกระเป๋าของท่านเท่าไหร่?!?


ที่มา เฟสบุ๊ค สุชาติ สวัสดิ์ศรี

ตอนเป็นเด็กผมตกวิขาเลขคณิตเป็นประจำ
ต่อไปนี้ผมจะยกตัวเองบางอย่างมาให้ท่านทราบ แล้วช่วยผมด้วยว่าผมบวกเลขผิดหรือถูก
โจทย์ที่ได้มา คือ

ประธาน สปช.1 คน
เงินเดือนประจำตำแหน่ง 44,420 บาท
เงินเพิ่ม 45,000 บาท
รวมเป็นเงิน 119,420 บาท

รองประธาน สปช. 2 คน
เงินเดือนประจำตำแหน่ง 73,240 บาท
เงินเพิ่ม 42,000 บาท
รวมเป็นเงิน 115,740 บาท
รวม 2 คน เป็นเงิน 231,480 บาท

สมาชิก สปช.247 คน
เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท
เงินเพิ่ม 42,330 บาท
รวมเป็นเงิน 113,560 บาท
รวม 247 คน เป้นเงิน 28,049,320 บาท

หมายถึงทั้งหมดต้องใช้เงินภาษีของท่าน
เดือนละ 28,400,420 บาท
ปีละ 340,802,040 บาท

ถ้าใช้เวลา"ปฎิรูป" 1 ปี ต้องใช้เงินในกระเป๋าของท่าน - สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสองพันสี่สิบบาทถ้วน 

ถามว่า ถ้าใช้เวลา"ปฎิรูป" เกิน 1 ปี เช่น 1 ปีครึ่ง 2 ปี หรือ 2 ปีครึ่ง หรือ 3 ปี

เราจะต้องจ่ายเงินภาษีในกระเป๋าของเราให้ "ไอ้พวกหอกหัก"เป็นเงินจำนวนเท่าใด

ท่านอยากจะอ้วกไหม 

ท่านคิดว่า ค่าเป่าขลุ่ยของ สปช.น.น่าจะแพงถึงขนาดนั้นเชียวหรือ ?