วันพุธ, ตุลาคม 22, 2557

คลิปเด็ด มาดท่านผู้นำ
ไปเดินคุยกะธง ประเทศต่างๆเหรอออ