วันพุธ, กันยายน 17, 2557

พลังปี๊บ...สภา ม.มหิดล ให้ ศ.นพ.รัชตะ ตัดสินใจเลือกเพียงตำแหน่งเดียว

ภาพจาก FB Kasian Tejapira

อ.สุกรี เจริญสุข คลุมปี๊บที่ศีรษะ
เดินทางถึงสนง.อธิการบดีม.มหิดลเพื่อเข้าประชุม นักศึกษาคณะดุริยางคศิลป์มาร้องเพลงประสานเสียงให้กำลังใจ

 
http://www.youtube.com/watch?v=wavDzpQJ4XA
...

มติที่ประชุมสภา ม.มหิดล ให้ ศ.นพ.รัชตะ ตัดสินใจเลือกเพียงตำแหน่งเดียว

ที่มา ThaiPBS

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งระหว่างอธิการบดี ม.มหิดล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้าน ศ.นพ.รัชตะ ขอเวลาตัดสินใจ 3 สัปดาห์ ก่อนแจ้งที่ประชุมฯ วันที่ 15 ต.ค. 57วันนี้ (17 ก.ย.2557) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้พิจารณากรณี ศ.นพ.รัชตะ ไม่ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีม.มหิดล หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนำมาสู่การประท้วงของประชาคมม.มหิดลบางส่วนที่เห็นว่าการควบสองตำแหน่งนั้นไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และยังอาจขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมสภามีมติให้ ศ.นพ.รัชตะ เลือกว่าจะดำรงตำแหน่งใด ซึ่งศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่าขอเวลา 3 สัปดาห์เพื่อดูว่างานในกระทรวงสาธารณสุขมีมากน้อยเพียงใด เพื่อตัดสินใจและจะแจ้งให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในวันที่ 15 ต.ค.2557

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติให้ ศ.นพ.รัชตะใช้ดุลยพินิจเองว่าจะเลือกตำแหน่งใด

โดยก่อนหน้านี้ ศ.นพ.รัชตะ ได้ยืนยันว่าตนจะไม่ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี และระบุว่าการดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งจะไม่กระทบต่อการทำงานของทั้งสองหน่วยงาน

ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะเริ่มต้นขึ้น รศ.สุกรี เจริญสุข คณบดีคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ปี๊บคลุมศีรษะระหว่างเดินจากคณะไปร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครั้งที่ 2 เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยที่ ศ.นพ.รัชตะ จะควบสองตำแหน่ง

ทั้งนี้ มีประชาคมสาธารณสุขบางส่วนมาให้กำลังใจ รศ.สุกรี พร้อมแต่งชุดดำและถือป้ายข้อความเรียกร้องให้ ศ.นพ.รัชตะ คำนึงถึงจริยธรรมและความเหมาะสมมากกว่ากฎหมายและเสรีภาพทางวิชาการ

รศ.สุกรี เปิดเผยว่าต้องการให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาถอดถอนอธิการบดีออกจากตำแหน่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้เรียกร้องไปยังนายกสภามหาวิทยาลัย ว่าให้ตักเตือนและห้ามปรามแล้ว เพราะอาจทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย เช่น หากมีการพิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลศิริราช อาจถูกมองว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซง

นอกจาก ศ.นพ.รัชตะ แล้วยังมี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีใน ครม. "ประยุทธ์ 1" ที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วหลังได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ได้แก่ ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ