วันอาทิตย์, กันยายน 21, 2557

คนนี้ผลงานเหนือต้องการ...เป็นเจ้าพนักงานเลือกตั้ง ดันชอบจัดการงานนอกสั่งคนนี้ผลงานเหนือต้องการ ก็ยังไม่เข้าตา คสช. ดีนัก

อุตส่าห์ขยัน 'ดูงาน' นอก ออกบ่อยแล้วเชียวนา

เป็นเจ้าพนักงานเลือกตั้ง ดันชอบจัดการงานนอกสั่ง

คราวก่อนไปดูหอเอียง เป็นตัวอย่างว่าข้าฯ ชอบเอียงๆ

ได้รูปเก๋ไก๋มาฝากสาวกนกหวีดพวกที่ชอบลากตั้งทั้งหลาย

คราวนี้ไปดูกระบวนการประชามติแยกดินแดนถึงเอดินเบอหระ

ก็ได้รูปหลากท่าหน้าโบราณสถานชาวสก็อตมาฝากอีกหละ

แม้จะทำการบ้านเขียนรายงาน บลา บลา บลา เรื่องปรองดอง
http://linkis.com/shar.es/rWXiy

ก็ยังห่างเป้าไม่เข้าท่าเท่าไหร่ แถมสื่อท้องที่เขาออกข่าวไว้เสียหาย
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/thailands-election-commission-travel-to-scotland-to-learn-how-to-vote-9744147.html

ว่าคนจัดเลือกตั้งไปดูวิธีออกเสียง แต่ตนเองต่อต้านเลือกตั้ง

ผลงานเลยออกไปทางเที่ยวชมโบราณสถานเสียมากกว่า

แต่ท่านผู้นำเคยพูดไว้ “ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้น...ไปมันอยู่นั่นแหละดูงาน”

ส้มหล่นคราวหน้าก็คงจะได้คุมท่องเที่ยวบ้าง...ละมั้ง