วันเสาร์, กันยายน 20, 2557

เมื่อบิ๊กตู่ถาม "ตั้งแต่ผมขึ้นมานี่ ผมได้ทำอะไรให้บ้านเมืองเสียหายบ้างรึยัง" อ.ปวิน มีคำตอบ..."ผมถามว่า ตั้งแต่ผมขึ้นมานี่ ผมได้ทำอะไรให้บ้านเมืองเสียหาย บ้างรึยัง?"

1. ประชาธิปไตยล่มสลาย
2. ความเชื่อมั่นต่างชาติต่อสถานการณ์ในไทยถดถอย
3. เสรีภาพของประชาชนไม่มี
4. การทำงานที่ถูกจำกัดของสื่อ
5. เศรษฐกิจง่อนแง่น
6. การท่องเที่ยวตกวูบ
7. การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
8. ความไร้สามารถในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับสินค้าเกษตร
9. การคอร์รัปชั่นในรั้วทำเนียบรัฐบาล
10. นักวิชาการถูกริดรอดเสรีภาพ
11. ใช้กฏหมายหมิ่นจับคนเห็นต่าง
12. ใช้การโฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนสถานการณ์ทางการเมือง
13. สร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัว
14. ส่งเสริมระบบอุปถัมภ์โดยตบรางวัลให้กับพรรคพวกตัวเอง
15. ฝังรากลึกอิทธิพลทหารทางการเมือง
16. ครอบงำระบบตุลาการ
17. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ไม่ต้องรับผิดโดยการนิรโทษกรรมตัวเอง
18. ใช้กฏอัยการศึกและศาลทหารเป็นเครื่องมือสร้างความสงบ
19. ทำลายระบบการศึกษาที่เน้นการคิดเอง โดยการยัดเยียดค่านิยมเผด็จการ
20. ภาพลักษณ์ประเทศเสียเพราะมีนายกโง่และปากเปราะ
....เสียหายพอไหม?